reistipsnoordamerika.nl

NATUUR

 

De USA en Canada kennen veel vormen van natuur zoals bossen, bergen, canyons, rivieren en watervallen. De meeste van deze natuurlijke wonderen van Noord Amerika zijn gelegen in een Nationale Park, Staatspark, Nationale Monument of Nationale Bosgebied. Wij hebben om het voor de lezer overzichtelijk te houden bij dit onderwerp aansluiting gezocht bij deze indeling. Sommige Staten zijn gezegend met zoveel natuur dat je bijna het overzicht dreigt te verliezen. Daarom worden de parken, monumenten en bossen en hun hoogtepunten behandeld per staat.

 

Alle natuurgebieden die worden behandeld, hebben wij persoonlijk bezocht waarvan sommigen zelfs meerdere malen. Natuur beleven en ervaren is vanzelfsprekend zeer persoonlijk van aard en wordt mede bepaald door persoonlijke interesses. Desalniettemin hebben we getracht maximale objectiviteit in acht te nemen en zo min mogelijk waardeoordelen in de tekst te verwerken. Enthousiasme en positivisme hebben we getracht te verpakken in aanbevelingen. De natuur in Noord Amerika is groots en divers; laat je door ons inspireren en meeslepen.