BESTEMMING QUEBEC

Quebec heeft als enige Franstalige provincie een bijzondere status binnen Canada. De Franse cultuur en invloed is nog steeds goed merkbaar. Is gezegend met natuurparken waaronder Parc Mont Tremblant en Gatineau Parc. 

Ontdek Quebec

Hoewel wij slechts kunnen oordelen over een deel van Quebec, is een beeld blijven hangen van een rommelige soms zelfs ietwat verwaarloosde bewoning. De levensstandaard in Quebec ligt duidelijk lager dan in het aangrenzende Ontario wat mede tot uitdrukking komt in de inrichting.

Gatineau Park
Mont Tremblant Provincial Park
Show Places
natuur icoon
Gatineau Park
natuur icoon
Mont Tremblant Provincial Park
×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial